We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

PUSTINA "P​ř​edtucha nast​á​vaj​í​cí zimy" [10" EP, 2019]

by Magick Disk Musick

supported by
d8p
d8p thumbnail
d8p Trve Cvlt Czech Black Metal ;-) Favorite track: Předtucha nastávající zimy.
/
1.
Hromy zahřměly a blesky vzplály, když se nad ránem stala noc minulostí. Na místě, kde se tisíce let klanělo skalám tolik bouří, teď nebe hoří. A když světlo se odráží od husté mlhy, vidím, jak se nad zemí vznáší stovky vězněných duší, které jen mlčí. Svědci krvavých časů, věční strážci hor a lesů. Oheň se střetl s vodou ve věčném zápase o nadvládu. Šedivý opar zahalil vrchol a jakoby zastavil kola času. Uprostřed pekla, ve svatyních předků, v objetí čiré zloby, jež zaklíná nás v kameny, co stanou se věčným domovem i našich prokletých duší. /// Thunders crashed and lightings flashed, as the night turned itself to past at dawn. There, where the storms of thousands of years bowed down before rocks, the sky is on fire now. And as the dense fog reflects the light, I watch hundreds of imprisoned souls floating over the land in silence. Witnesses of bloody times, eternal guardians of mountains and forests. Fire and water clashed in perpetual struggle for supremacy. Grey mist enshrouded the peak and as if it broke the cycle of time. In the midst of hell, in shrines of the ancestors, embraced by ire that turns us to stones, eternal home for our damned souls.
2.
Prokleti od počátku věků. V hubě jen hlína a krev. Pokolení milující bolest, proražené lebky, nenávist a hněv. Mnohem horší než zvěř, kterou pohrdáme. Poslední vývojová fáze masových vrahů, velebená vlastní pýchou, která nám už brzy srazí hlavu. Prokletí otců v odrazech činů, zrcadlí věštbu dcer a synů. Vládne ji smrt a mnohem víc bolesti, než jsme si schopni připustit. Architekti apokalypsy. Ohnivé sály. Fresky z černého dýmu. Klenby z popela. Naplánovali jsme konečnou cestu. Zatímco naše děti spaly. Pohřební píseň lidského druhu už téměř dozněla. /// Cursed since the dawn of ages. With mud and blood only inside the mouth. The tribe is obsessed with pain, punctured skulls, hatred and wrath. Much worse than beasts that we disdain. The latest development stage of a mass murderer, lauded by its own pride, soon to behead us all. The curse of fathers, reflected in the deeds, mirroring the prophecy of daughters and sons. They're ruled by death and much more pain than we're willing to recognize. Architects of apocalypse. Fiery halls. Murals of black smoke. Arches of ash. We have planned our final journey when our children were sleeping. Funeral song of our kind has almost come to an end.
3.
Pláně bez života, bez jediné stopy. Co vítr hladí je pod rouškou noci. Ševelí jazykem nejstarší moci, kterému rozumí jen havrani a vlci Ve svitu měsíce, hory se tyčí. V hlubokých údolích potoky hučí. Na skalách rokují andělé smrti, že až lidé zmizí, vše zpátky se vrátí. Ochránci začátků i proroci konce, zpívají s větrem pro louky a kopce. Cítí jen prázdnotu, tam, kde má tlouct srdce. Jak sochy čekají na příchod otce. /// Lifeless plains without a single trace, soothed by the wind under the veil of night. It is whispering a language of the most ancient power, language only rooks and wolves can understand. In the moon shine mountains they rise. In the depth of valleys streams they roar. On the rocks angels of death they sit deliberating - after men are gone, all shall be restored. Protectors of the beginnings and prophets of the end, they sing along the wind for meadows and hills. Only void can be felt where hearts are supposed to beat. Like statues they're waiting for the coming of father.
4.
Slunce ještě opíjí se vlastním vedrem, nahrazujíc tak úbytek teploty pohlcený časnými ranními mrazy: když však tvář svou schová, tím žalostněji kraj předtuchu nastávající zimy vyvolává. Přibývá barvitosti zemi. Je tklivá příroda stále více, řekl bych však, že čistší, a jako křesťan po zpovědi. Příroda chová se jako zbožný před smrtí, cítíc zimu v zátylí. Zdá se ve vzpomínkách již jen tráviti zbytek zbývajících jí krásných dnů, ve vzpomínkách, jimiž jsou nesčetné závoje a jednotlivé niti pavučin, natažených mezi stonky vysokých trav a spojujících černající se natě jahodin. Běl a hebkost těchto přeumných sítin vyplní kdejaký prostor, a prosáknuta démanty rosných krůpějí, purpur tlumí i červeň plavuní, osladičů i malinišť. Oživí matně se rdící vřes, plný duh pozdního babího léta. (text Josef Váchal)

about

PUSTINA: Předtucha nastávající zimy.

Slunce ještě opíjí se vlastním vedrem, nahrazujíc tak úbytek teploty pohlcený časnými ranními mrazy: když však tvář svou schová, tím žalostněji kraj předtuchu nastávající zimy vyvolává. Přibývá barvitosti zemi. Je tklivá příroda stále více, řekl bych však, že čistší, a jako křesťan po zpovědi. Příroda chová se jako zbožný před smrtí, cítíc zimu v zátylí. Zdá se ve vzpomínkách již jen tráviti zbytek zbývajících jí krásných dnů, ve vzpomínkách, jimiž jsou nesčetné závoje a jednotlivé niti pavučin, natažených mezi stonky vysokých trav a spojujících černající se natě jahodin. Běl a hebkost těchto přeumných sítin vyplní kdejaký prostor, a prosáknuta démanty rosných krůpějí, purpur tlumí i červeň plavuní, osladičů i malinišť. Oživí matně se rdící vřes, plný duh pozdního babího léta. (text Josef Váchal)

Titul: PUSTINA "Předtucha nastávající zimy"
Vydavatel: Magick Disk Musick
Datum vydání: 25. listopadu 2019
Žánr: raw black metal
Typ hudebního nosiče, katalogové číslo: 10" EP, MDM-XXII

credits

released November 25, 2019

license

all rights reserved

tags

about

Magick Disk Musick Czech Republic

Magick Disk Musick [online store & record label] * #alternative / #hardcore / #metal * #vinyl #fucking #rules

contact / help

Contact Magick Disk Musick

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like Magick Disk Musick, you may also like: