We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Kladivo na p​ý​chu – rocková opera [digipack 2CD, 2019]

by Magick Disk Musick

/
1.
2.
Zamilovaná 04:19
TEREZA/ Znám Jedno přísloví že láska slepá je a cítí... vidí mnohem dál Tvé Rty teď zrůžoví Srdce tepe víc, než zvony velkých katedrál MARIE/ Ty jedna uličnice Já se ti snad vzdám Možná se přiblíží Možná mě přehlíží On věnuje se více Psům a hospodám A přece možná ví, že Tělo své mu dám A poskytne mi rámě První ze svých dam Pak mojí nevinnosti Nají se do krajnosti TEREZA/ Dál na zeď sypu hrách Marně čerta na ni kreslím... posté se tě ptám Dál Bloudíš v pochybách Dobrou radu přijmi prosím... jednu ženu znám Právě ona chápe Zná tě jako já Že jenom mocná láska... všechno překoná Jak nevidomá tápe A přece všechno zná Když stojíš o muže Ona ti pomůže Vezmi jenom nutné Nepotřebuješ víc Kdo s pánem miluje se Zabloudí v temném lese MARIE/ Má... převěrná Družko má Tak nezištná Dál Chceš mi být Tou oporou Jak silný štít Dnes večer po klekání vypravím se k ní Snad dá mi... dobré zprávy A budu zpátky dříve, než se rozední Než rosa zmizí z trávy Tak šťastná Tak šťastná...
3.
MARIE/ Jaký to zvláštní den Mé oči míří k nebesům A srdce touží být ještě výš HETLA/ Jsi jedna z mála žen Co navštívily tento “dům” Již neboj se a přistup jen blíž... HETLA/ Tak jen pojď, nemusíš se bát - má milá To je můj “lesní chrám” A pokrm pálivý Já nejsem ten odporný had - má milá Jed, který v sobě mám Může být léčivý... MARIE/ Nemohu jíst a nemohu spát Tak prosím tě, paní, na tisíckrát Nad hlavou mou slunce nesvítá Pomoz mi hned - vždyť moje tělo Jakoby touhou - zkamenělo Dál chci toho muže a on odmítá MARIE/ Když v lese držíš stráž A piješ vody průzračné Pak musíš býti - divoženou Já slyšela, že máš Bylinky přímo zázračné Já prosím o ně na kolenou... HETLA/ Touha tvá... veliká je.... to bude tím Řekneš si: “Umírám!” Pak tóny houslisty Láska je... a nebo není.... nic mezitím Jednu ti radu dám Výsledek - nejistý... HETLA/ Pohlaď mu vous - svůj vyškubni vlas A druhý večer to udělej zas Smíchej city... v tomto vývaru Pak ráno je noc a noc je raná Jen neboj se nic... má milovaná Je to nejsilnější ze všech lektvarů
4.
SBOR/ Hle, princezna Je z Nemanic No, to je šok! Ta dobře zná Čeho dát víc Čeho jen lok Jak točí se A na míse Už bublá mok Ať... raz dva tři Nás nespatří Dál ani krok! Hle, královna Bez haléře Bez závoje Proč stříhá si Své kadeře No, co to je??? STROČEK/ Já mám pocit divný, nutkavý Že nápoj prazvláštní mu připraví Zítra pána... jako v mrákotách Kolem hebkých prstů Omotá SBOR/ Jak nosí se Měla by být Spíš zalezlá Na pána má Hned apetýt Ta zmije zlá Kdo oči máš Tak pohleď již Co mu jen dá? Kdo uši máš Tak dobře slyš Co povídá... STROČEK/ Jsem pln pocitů, že Sousedé! – K vraždě dojít může Škaredé Jsem pln podezření Přátelé Tyhle ženy jsou tak Protřelé Já mám pocit, že se Právě tam K léčce schyluje se Povídám V přítmí černé sluje na mou čest Tahle mrcha kuje chytrou lest SBOR/ Je to ona Jak Madona Prohnaná Já přemítám Co kuje tam Od rána Je to ona Jak Madona Prohnaná Tak přemítám Co kuje tam Od rána SBOR/ říká se, že vládne kouzlem tím kouzlem zlých lektvarů říká se, že vládne kouzlem tím kouzlem svých rozmarů
5.
MARIE/ Jen hvězdy svítí Jak asi zní ti Teď do živého tít Dávám se celá Chci pro manžela Žít JAN/ Jako bych právě Srovnal si v hlavě jen s tebou chci teď být Den byl tak dlouhý Už nechci své touhy Skrýt OBA/ Nad hlavou kříž Tak pojď jen blíž Dnes dlouhodobě Najdem v sobě Skrýš Sen se mi zdál že jsi Svatý Grál Co září temně objímej mě Dál JAN/ Dnes rozkvetla jsi Tvé oči – vlasy Ústa – hlas medový Bůh tě má v přízni To dávno už Kdekdo ví MARIE/ Ach, mám se rdíti Že má ústa smí ti Políbení dát Plamenů svíce Nebudu se více Bát OBA/ Půlnoc den střídá Jen tma nás hlídá Jsme tu jen – ty a já Jsi tu jen pro mne Jenom ty Jediná OBA/ Nad hlavou kříž Tak pojď jen blíž Moje ústa líbat stále Smíš Zvon z katedrál Svádí nás dál A vítr touhu do nás Zašeptal V oblacích sníš Plná je číš Z nás naše láska snímá zemskou Tíž
6.
MARIE/ Den sladký jako med i vítr jinak vane... Chci k růži přivonět Stalo se neslýchané Jsem krásná na pohled V srdci mi oheň plane Plná štěstí tak plná štěstí.... MARIE/ Zpívám... kdo odpoví V ozvěnách mého těla Den snímá okovy Na schodech do kostela Jsem akord durový Jsem neteř archanděla Plná štěstí Tak plná štěstí... HETLA/ Slyším tě napůl cesty Jsi plná úsměvů Krásný den pro nevěsty Kterým je do zpěvu Už od božího rána Krásně zamilovaná Plná štěstí tak plná štěstí....? MARIE/ Ach, moje milá paní Tma vchází do světla Nemohu myslet ani Jsem celá rozkvetlá Ty týdny milování S Janem co bez ustání Kolem krouží jen po mně touží... HETLA/ Chceš říct, že milý tvůj je TEN Jan Běšín v tom je zapleten? Ten rarach z tvrze nad řekou? Je s každou sukní pod dekou! HETLA/ Ach, dítě... varuji tě... ptáče je slabé, nevidí sítě Hrůza jímá srdce mé... ochromené MARIE/ Z mé lásky jak se zdá... přesto jsi zoufalá Mé city planou dál... HETLA/ Nešťastná dívko, ubohá! Kams dala oči... proboha! MARIE/ Den je tak přesladký že pro něj nemám slova Bez otce, bez matky sirota Věrchotová Dosáhne po čem baží A nic to nepřeváží Jsem tak silná Už jsem silná... HETLA/ Ach, běda... nad lesy čerti se zase žení To jméno, které jsi zmínila v okamžení Vzpomínky ve mně budí A strach mě bodá v hrudi Jako dýka Ostrá dýka
7.
HETLA/ Noc je dnes horká a tíživá A slova chladná a jízlivá Řinou se temným proudem Z bolavých úst... Zmizela tichá zátoka Nitro mé je propast hluboká Jizvy se rozvírají Než stačí srůst... Byla jsem krev a mléko To už je - předaleko Duše sklízí... hořké hlízy Dál Řekla jsem vzdorovitě Pod srdcem nosím dítě A pak temně... požár ve mně Vzplál Nechals mne samotnou a zlomenou Z kmene, co býval vzpřímený Zbyly jen bludné kořeny V nich jsme jak mrtví ptáci Uvěznění Potok se skály pramení Naslouchá mému trápení Jak vrba, která skýtá Zapomnění Ještě však nejsem v hrobě Ještě mám ruce obě Oči uši... i srdce mi buší Dál Byla jsem řekou splavnou To už je strašně dávno Jaks tam plný... nenávisti Stál Já měla jazyk ženy Mrtvý a vytržený Vnikls do mně... jak ve svém domě Král Nesla jsem úděl tiše Jak černá abatyše A ty ses přitom.... jenom přiznat Bál Je mi tě líto... přesto trestat právo mám Možná, že tep tvůj Nahmatám Po létech hrůz Jsem ti v patách
8.
JAN/ Pastorále dal bych pro ni sloužit i modré z nebe sňal Mnohé vzácné dary k nohám položil... Samotného ďábla z temných pekel hned bych požádal By mi podal oheň ze svých vlastních žil... Možná je tak čistá Neposkvrněná A má je odměna Náš vztah... Je tak sebejistá že obavu z ní mám Vůbec nevnímám Svůj strach... Čistou vodu psi a tažní koně Kalí nad ránem V srdci zní mi hlasy, v hlavě Boží Chór... Bílý mramor voní po batistu čerstvě vypraném Vůně měkce stoupá nad vrcholky hor... Černé mraky plují mými nebesy že se mnou hraje si mám strach... Ti, kdož nemilují nedlí v obavách jsou jen popel a prach jen prach.... Musím vědět více co to znamená? Je má vyvolená? Se ptám... Hrozba inkvizice číhá za rohem Jsem nahý před Bohem A sám...
9.
STROČEK/ Psům už jsem dal Koním též nachystal Vrata zavřel a postavil stráž Louč u stěny Stůl je též prostřený Jaké přání ke mně ještě máš? JAN/ Zmítají mnou... kromě vášní... i únavy Víš, Stročku, mám... pocit zvláštní... tak svíravý STROČEK/ Tvář děvčete Jednoho poplete Krade klid i pocit bezpečí Já něco vím S úsměvem laskavým Ona skýtá, co ti nesvědčí JAN/ Z duše mi sám... mluvíš, zdá se... můj příteli Úkol ti dám... ke své spáse... Já přání mám... každý ví, že... tvůj ostrý zrak Pronikne vším... nezná mříže... ... je jako pták... STROČEK/JAN Proč se ti zdá (proč se mi zdá) že myšlenky své - nevyjeví (nevyjeví) a já nevěřím... že nic neví (že nic neví) tak se podívej, poslouchej u dveří nikdo jí nevěří JAN/STROČEK Proč se mi zdá (proč se ti zdá) že slepých jsem král... jednooký (jednooký) a já býval strom - převysoký (převysoký) A teď dusí mne těžká dilemata Bolest a ztráta STROČEK/ Znáš radu mou Namnoze upřímnou Nabrousím dýku svou o kalich... JAN/ Stůj! Šetři dech Byla by schopná těch Úmyslů veskrze nekalých? OBA/ Láska je chrám... bílé sloupy... čáry a klam Než ďábel sám... do něj vstoupí... a káže nám STROČEK/JAN Proč se mi zdá (proč se ti zdá) že znamením zlým... nerozumíš (nerozumím?) A dál jako pes... budu jí blíž (budeš jí blíž) Jako strážci, co... hostii dají ti Budu ti sloužiti JAN/STROČEK Proč se mi zdá (proč se ti zdá) že se tělo mé... v kruhu točí (v kruhu točí) a proč nevěřím... jejím očím (jejím očím) Tak ji pohlídej, že pro milostpána je od boha dána
10.
STROČEK/ Tak jako... pro krysy Zavoní... v pasti sýr Vidí jen – obrysy Možná had – nebo štír Možná jsem ozbrojen A má zbroj – je má čest Možná sním – nebo jen Čenichám – podlou lest! STROČEK/ Na svůj čich – na svůj zrak Na svůj cit – vždycky dám Neprosím o zázrak Pravdu jen – uvítám A pak ji – pánovi Za tepla – vypovím Ptám se vás – kdo to ví Že se tak.... Stroček: ... stále trápí Tereza: Nechápu, proč se ptáš? Stroček: On se trápí Tereza: Pořád jen vyzvídáš! Stroček: Pot ho skrápí Tereza: Láska je – taková... Stroček: ... a má drápy Tereza: Před ní se neschová STROČEK/ Slova tvá – jako jed Plazí se – oklikou Nevinná na pohled Dál smrdíš – intrikou TEREZA/ To, že sám... život máš Prázdný a – k ničemu Každému... nadáváš Lotrů a – ničemů STROČEK/ Slípka chce – kohouta Oklamat – jako myš Zahnaná do kouta Za všechno zaplatíš... TEREZA/ ... co ty víš – o citech Dávno jsi – zkameněl Láska je – sladký dech Boží dar... Stroček: ... kouzla čáry Tereza: O lásce – nevíš nic Stroček: A mám spáry Tereza: Zatneš je do hříšnic??? Stroček: Voda stoupá Tereza: Sám jsi dnes rozlitý! Stroček: Jsi tak hloupá... Tereza: ... hloupější nežli ty??? Stroček: Sloužím pánu Tereza: Bezcitně – to už vím Stroček: Černou vránu Tereza: Dal jsi psům hladovým Stroček: Vím, co přijde Tereza: Ruce pryč od ní dej! Stroček: Snad to vyjde Tereza: Kdo z nás je – čaroděj??? DEKLAMACE/DIALOG Stroček: Naposledy se tě ptám, co o tom všem víš? Tereza: Marie ho miluje z hloubi svého srdce! Stroček: Na to se tě neptám, kdo jí pomáhal... kromě tebe? Tereza: Paní Hetla. Stroček: Ta bába z lesa? Tereza: Má rozumu víc, než vy všichni dohromady... A teď mě trestej, ty samozvaný soudče! Stroček: To tedy budu, ty mrcho špinavá! Tereza: Kape z tebe žluč, to mě tak nenávidíš? Stroček: To je slabé slovo... Tereza: Kde se to v tobě bere? Stroček: Stejně jako ve vás dvou Tereza: Nechtěli jsme nikomu ublížit! Stroček: Třesky plesky! Tereza: Nechtěli... Stroček: Vy zmije, měli jste zálusk na penízky... a dobré bydlo???... Stroček: Tak to bývá... Tereza: ... když trpí nevinní... Stroček: Duše chtivá... Tereza: ... kdo ji dnes obviní? Stroček: Bůh se dívá... Tereza: ... na Jana z Marií Stroček: Láska lživá... Tereza: ... nepleť ji s magií! Stroček: Zlo se skrývá... Tereza: ...v duši tvé – prohnilé Stroček: Žába zpívá... Tereza: ... což je ti nemilé ! Stroček: Pravda mívá... Tereza: ... milion slepých cest... Stroček: ... tak to bývá... Tereza: ... nevinné čeká trest....
11.
JAN/ Lásko má, je to bolest, co ve mně tu dýchá – jak zvíře zraněné V očích tvých – tichá slova – já chtěl bych je číst... Zdál se mi sen, že zas podivnou horečku mám – a srdce zlomené Ta křídla, co dusí, pak roztáhne sám Antikrist... MARIE/ Spánek tvůj noční můry zas tíží, když dám ti lék – potom zahynou Dávno vím, že tvá touha je krev bouřlivá... Nad ránem zní tvoje slova jak trny – já chci být jen tvou jedinou Tak proč zabíjet – to, co v nás dvou ožívá? JAN/ Nevím sám – možná vítr, co v kostech mi proudí, hlas dává ozvěnám MARIE/ Byl to jen sen... venku svítá… netřeba se bát... OBA/ Než skončí noc, jen vzdálená iluze obavy – pak zbude nám Vždyť lehčí je zemřít, než nikdy nemilovat... OBA/ Maria Mé tělo souhlasí A za tvá ústa rád ti slíbím cokoli Noc bývá Jidáš... marně ji hlídáš Vetře se do duše – zabolí... Maria Sny ve mně zápasí Chci věřit, že jsi čistá jako sníh Proč o tvé kráse... teď povídá se Jako bys toužila... po penězích JAN/ Stříbro hvězd... k zemi padá jak slzy... už zbývá jen tečka za větou MARIE/ Chci ti dát všeho s mírou – a pak ještě víc... JAN/ Důkaz mi dej, že nedáš se oklamat tou stvůrou prokletou MARIE/ Nenávist mučí tě – jak si to mohl jen říct? JAN/ Povídá... se, žes byla tam nejednou – MARIE/ – vím že mnozí mne sledují... Stavíš klec, místo obětí cítím jen mříž OBA/ Láska je bič, spletený z jazyků, co jen sami sebe milují Ráno je moudřejší večera – však uvidíš... Maria Ptáci už zpívají Den vstává jako Fénix přímo z popela... Láska je víra... co neumírá... Je divoká a někdy nesmělá... Maria Mé ruce svírají Ten křížek, který ohněm zahoří A noc den střídá... bílý jak křída Pomůže víc, než zvládnou doktoři... Maria K nebi už stoupají Zlé mlhy černé jako křídla vran... Země zas dýchá... jen tvoje pýcha Otvírá oči – dveře dokořán...
12.
13.
JAN/ Jsem neústupný pán Do země zašlapán Ta intrika mi smrdí jedem a sírou Tak strašně ponížen Od všehoschopných žen Už navždy budu trpět tou avantýrou JAN/ Pán nad touto zemí Včera zdálo se mi Jak jsem zvláštně rozdvojen Zmítal jsem se v obavách A hrozný strach Cítil jsem jen Jsem jak anděl, který vzlétl z voliéry A vrazil přímo do mříží Tys měl, Stročku, naštěstí Sluch jako rys Zrak ostříží STROČEK/ Ty, pane, dobře víš Že než je obviníš Je třeba míti důkaz, co všechno spojí Dosvědčím na svou čest Že zchystaly ti lest S ženou, které se všichni kolem bojí JAN a STROČEK/ Kdo si protiřečí Slova volí v křeči Vinu svou vždy popírá JAN/ Proto pravdu zapírá A umírá I láska má JAN/ Já tě stříbrem zlatil Touhou svou jsem platil Tak jen kleč.... a nevstávej A ty jen - děj se co děj Dál vzpomínej Jen vyprávěj STROČEK/ Já viděl škvírou Jak... s touhle šmírou Touží být čarovnou vílou A ty - zlatou žílou MARIE/ Můžeš stokrát obviniti Tu, kterou máš rád Pak možná soudci darují ti K spánku opiát JAN/ Hloupá, marná slova Snad jen převýchova Naučí tě způsobům Já pak smířen s osudem Že byl jsem hnán Za přeludem JAN a STROČEK/ Nekajou se ani Žádné slitování Platí na ně pevná pěst STROČEK/ Jsem tvůj věrný věrozvěst Je čeká trest Jen tvrdý trest JAN/ Dál chceš býti vílou? Dál sněhobílou? A já - zlatou žílou? Svou vášní a sílou???
14.
MARIE/ Pár lilií jen svíce kolem září Spár bestií už cítím na své tváři Zášť... jako v úle... v mžiku jediném Hřích... z vlastní vůle Je mým - zločinem??? TEREZA/ Sám... on to ví I v něm se navždy stmívá Kříž... zhotoví jen pár hodin nám zbývá S kým... ses to spřáhla že soudem hrozí nám? Smrt... na mně sáhla Zanechala mi – šrám MARIE/ Lásko mi... říkal Když mne miloval Sám... živé stříbro Do lůna mi dal MARIE/ Stín... ve mně dýchá Plod jeho v sobě mám Lhát... se mi příčí Musí to poznat sám MARIE a TEREZA/ Vím, co je v sázce život obou z nás Kéž prsty spánku Ztupí tento mráz
15.
Soud 04:16
SOUDCE ROŽATA/ Sám... do rukou vložím velectěné porotě, jež může říci v jistotě... Soud... ve jménu Božím! že vaše lež a chamtivost už vypovídá víc než dost! STROČEK/ Poznal jsem vzápětí... to co jsou... to co jsou Vím... že budou trpěti... pod kosou... pod kosou! ROŽATA/ Dál... člověk míní... však Bůh to změní kdykoli, učiní přítrž svévoli! Dál... v soudní síni... Chci dát slovo svědkovi A ten to všechno vypoví! ROŽATA: A vpravdě vypovíš, to co víš... to co znáš... STROČEK: Rád... pokorně políbím tento kříž... na kuráž... ROŽATA: Přísahej před Boží hostií... hostií! STROČEK: Ďábel sám souloží s bestií... uspí ji TEREZA/ Lhát... to bývá tak snadné To když ti pán... do klína vpadne... jak býk! Jak můžete soudit Kdož bez viny, ten sehni se pro kamení ROŽATA/ Pláč... vám jen škodí Ježíš leží ubitý A Satan hraje na city???! Chtíč... zlo jen plodí: Pro tebe kobku prokletou A pro ni provaz upletou ROŽATA/ Za čarodějnictví, lež a klam... teď uvítám, váš... co nejupřímnější stesk a žal... a pokání Kajícně můžete své slovo mít... poslední... Dřív... než nad hlavami se svítání... rozední! TEREZA/ Tvůj... soud je tak přísný jak bezcitná - jen může být všelidská zášť A pravda jen slábne Nechť Kristův kříž... spálí vás na uhel Dál... nás můžete soudit Kdo hrdý je... na moc a na panský plášť Jsme obětí mýlky A zlovůle... bez konce, bez hranic ROŽATA/ O m n i a f i n i t u m e s t . Utrum. (Překlad: Vše je skončeno. Bez odvolání.)
16.
JAN/ Slíbil Jsem, že přijdu Ještě naposled Stíny Tvojí léčky Studí mě jako led Sám musím žíti s tím Marně se zalykáš V nitru ti odpustím Vinu však odpykáš MARIE/ Divná Jako přízrak Je tvoje přítomnost Ďábel V rouše lidském Přišel - nezvaný host Obrazům chybí rám Barvy jsou rozteklé Však kousek tebe v sobě mám Proč mám snít o pekle ??? OBA/ Z týdnů Roky rostou Pak celá staletí Každý V sobě nosí Plod zlého početí Dvě mince – každá z nich Má jinou hodnotu Chci platit za svůj hřích A nemám jistotu
17.
MARIE/ Haló... prosím... je tady někdo? Je živá duše přítomná? Je venku noc či den? Prosím... prosím... je tady někdo? Strašný chlad sálá z mříží a klíč je v zámku zalomen... Vím, že Bůh je moudrý!!! KAT KOŠTA/ Myslel jsem, že budeš spát Co... po mně chceš? Do trablů mě, holka, ještě přivedeš! Každá z poběhlic je přece nevinná Když se přiblíží... ta její hodina!!! MARIE/ Zapřísahám tě, pohleď k Bohu Což ještě nyní - lhát ti mohu? Pomoz mi, prosím, pohleď vzhůru Zažeň tu strašnou noční můru KOŠTA/ Jsou to jenom žvásty, z kterých zbude – nic Šeptá ti je hrůza s bílých šibenic! Pracuji a sloužím – to si pamatuj Nestarám se o víc, než o chleba svůj! MARIE/ Miluji nemilovaného Vždyť čekám dítě... bude jeho Prsten mi směnil za okovy Ten, komu skýtám život nový KOŠTA/ Hle, zase někdo buší na dveře Otevřít mám... dnes je tu přímo procesí...... HETLA/ Já tě zdravím, snad po létech si vzpomínáš A pevně věřím, že mi... protislužbu dáš... KOŠTA/ Už je to dávno... inu... pověz, co mi chceš? HETLA/ Jen malý úskok... no a ty vše provedeš! Tam v jiné kobce děvče spí... smířené s osudem Vyměníš je... neb ona... nikomu chybět nebude Nebude Jak víš... KOŠTA/ ......Chceš po mně snad......???............ ......Já nejsem - had!............ KOŠTA/ Ta samodruhá a slzy roní Čeká to s Janem ! Co je ti vlastně po ní??? HETLA/ Své vlastní zájmy osobní... teď do tvých rukou dám Toť moje dcera! Mlč! Tvá ústa zamykám!!! HETLA (k Marii)/ Svá ústa zamkni, milá, na sto západů O vše se postarám Tvé tělo je teď chrám... I kdyby třeba ďábel - políbil ti líc... MARIE/ Můj svět ten ďábel řídí já nevěřím uším svým Zapřít své božské lidství Je přízrak nevolnictví... Jsem dvakrát obtěžkaná... plodem i hříchem tím...
18.
MARIE/ Jak mám žít Když jiná zmírá Horkou duši mráz mi svírá Snad jen čas – ten lékař věčný Klidný – a tak nekonečný Smír mi dá V soužení on hříchy zná I smíření Jak mám skrýt Že chci žít Je úděl můj Co bys ještě chtěl víc Rozhodovat o životě? Život svůj bych dala pro tě Jak mám žít S tak těžkou vinou Hříchy ve mně nezahynou Krev mi stéká z obou rukou Stojím tu před Boží Mukou Zoufalá tak zoufalá Jen chvíli jsem Doufala že hrůzy své Jsem spoutala Že úděl můj Je jak kůň, co běží Hluchý, slepý, po nábřeží Bílým městem černých věží Odtrhl se od kočího Zmrskali ho... uštvali ho... Jsem jak kůň, co s větrem běží Bílým městem černých věží Shodit touží těžké břímě Soudili mě Uštvali mě
19.
KAT/ Není člověka Co tváří v tvář zlé smrti... nechce žít Říkám: Heuréka! Své plány prozradím... Já... řešení mám... jak tě spasit... chci jenom souhlas tvůj Musíš oči zavřít A být poslušná... TEREZA/ Smrt mne obléká Ty šaty že mi sluší... nejdou skrýt Strach mne obtéká Jak vítr mrazivý... Budu vděčná... za vše... co mi mladý život uchrání... Srdce v hrudi buší Pověz... poslouchám! KAT/ Tvář musíš skrýt Pod režnou kytlicí a tichá být Nesmíš se divit, roubík ti dám Zadem tě vyvedu... a budeš žít TEREZA/ Bůh ti to stokrát oplatí Tvé dobré srdce - pozlatí Spravedlivé zvony Snad i pro Marii ... budou znít... OBA/ Marně zkoušeti Chtít změnit úděl ovcí v ohradách Lišák v doupěti Je silný protivník Dál... cítit vděk, že... okolnosti léčku dovolí Čas je proti nám Však Bůh je nade mnou!!!
20.
KAT/ Snímat z kříže... a na kříž znovu přibíjet Jaký div, jaká slast! Ta svatá prostota teď neví... co vím já!!!
21.
Den popravy 04:12
SBOR/ MARÍA!!! DOMINUS (česky “pán”, popř. oslovení “pane”) CAM SAM (překlad: jsi dovnitř zahnutý) SOUDCE ROŽATA/ Stůj tu s námi, hříšná ženo! Nitro tvé jest obnaženo Snad se vyznáš z pochybení Nad Boží Soud nic už není... Jsi jak růže trnolistá Zapři Ďábla... přijmi Krista! Kříž tvůj stavět pod oblohou – to jen vyvolení mohou!!! ROŽATA/ Stůj ve jménu spasitele Zůstaň ďáble... v tomto těle, v kterém se ti zalíbilo, v srdci, které hříšně bilo! Stůj a přijmi rozhřešení už neuvidíš světlo denní! Durman, blín a lomikámen Vypusť duši... zemři... ámen SBOR a ROŽATA/ SATANAE SUM... SANU FIN... diSANTHUS FIN BIN (překlad: Satan jsi... a rozumný donekonečna... jsi dvojjedinný... jsi konečný dva a dva)
22.
HETLA/ Jak se daří, co tě trápí, jak ti je? Vzpomínáš si na mne, pane - a víš odkud vítr vane??? Snad ti Pilát tvoje ruce... umyje! Když Ďábel koní tvých je -kočí Ten poslední je... můj!!! JAN/ Zmlkni... divná ženo... stůj! Stráže... zatkněte ji... Chorá mysl... duši... ovládá! HETLA/ No tak se už vzpamatuj! Zázraky se dějí Osud náš... teď hody... pořádá!!! HETLA/ Jsem jak Smrtonoška... a musím ti to říct: HETLA/ Jsem to já, kterou jsi kdysi obloudil A dívka, která zmlkla včera byla tvoje vlastní dcera! Zneužils ji a... pak krutě odsoudil Ač byla tebou obtěžkaná To dítě bylo tvé! HETLA/ Smilníš, škodíš, přežíváš Bolest jiných nevnímáš Jsi pánem čeho by ses bál? JAN/ Pliveš jed a... hloupě lžeš! Povídej si, co jen chceš svůj pokus zkoušej o kus dál.... HETLA a JAN/ Za Krista tu držím stráž a ty se mně ještě ptáš co slíbit Bohu ještě mám Cesty v nás se míjejí Láska zmírá... zbude jí pláč ženy vyjedený krám!!! HETLA/ Dosti slov a boje Přistup ke mně blíž Všechno vyřčeno je Ať se nedivíš......!!??!!

about

Hrozba inkvizice číhá za rohem.

Žánr rocková opera je historicky poměrně hluboce ukotvený, ale pro svou kompoziční a textovou náročnost, respektive jistou rozmáchlost nebyl nikdy masově rozšířen, rozhodně tedy ne po stránce tvůrčí.

Většinou se jedná o vrcholné dílo autorské tvorby, vystřílení všech ostrých nábojů, metu na kterou lze pomýšlet, ale její uskutečnění je po všech stránkách tak nesnadné, že bez rozsáhlých skladatelských, hráčských a potažmo životních zkušeností plus příznivé konstelace Bohů je dílo prakticky nemožné realizovat se ctí.

Kladivo na pýchu je hodinu a půl trvající rocková opera, která vznikla výhradně v západočeském regionu – mimoděk jako důkaz, že i na relativně malém lokálním území mohou vzniknout velké věci – určující je zápal, profesionální přístup, jistá míra talentu a nezměrná píle.

Autor hudby Miloš Bešta, textař Jan Petričko, pro dílo dýchající zpěváci a hudebníci, nahrávací studio se svým věci odevzdaným personálem, malíř, grafik a vydavatel – ti všichni mají od sebe maximálně 30 kilometrů, a právě někde na pomyslném průsečíku jejich cest se odehrává téma opery – temný příběh ze 16. století vycházející ze skutečné události.

Pokud milujete Asmodeus i s jeho sem tam téměř popovou tváří, z téhle jejich rozsáhlé hudební kratochvíle doplněné mnoha hosty budete upřímně nadšeni, pokud jej neznáte, po seznámení se s touto rockovou operou budete pociťovat neochvějnou potřebu jej zpětně objevit.

Online ukázky jsou sice určitě fajn, ale až poslech monumentálního, pompézně a majestátně gradujícího kompletu vás rozseká jako kat Košta. Ale to už bychom příliš přecházeli do konkrétního vyprávění se skutečnými jmény.

Kladivo na pýchu vychází jako double CD ve formě rozevíracího digipacku s bookletem o 24 stránkách, kde se kromě kompletních textů nachází i detailní zpracování dobové pověsti. Veškerá původní grafika pochází od Radovana Hrabého a sestává ze tří samostatných obrazů vytvořených na základě inspirace tímto hudebním dílem.

Digipack 2CD objednávejte u vydavatelství Magick Disk Musick za 399,- Kč + poštovné a garantujeme vám, že k tomuto masivnímu a výpravnému hudebnímu nosiči se budete vracet jako se nyní vrací jeho příběh ze 16. století do toho současného.

Premiéra: 5. 3. 2020 – KLATOVY, Stálá divadelní scéna
Repríza: 6. 3. 2020 – KLATOVY, Stálá divadelní scéna

Berry & Magick Disk Musick [online store & record label]

Titul: KLADIVO NA PÝCHU – rocková opera
Vydavatel: Magick Disk Musick
Datum vydání: 13. května 2019
Žánry: pop, rock, metal, vážná hudba, filmová a scénická hudba, jazz, swing, folklór
Typ hudebního nosiče, katalogové číslo: digipack double CD, MDM-XXI

credits

released May 13, 2019

license

all rights reserved

tags

about

Magick Disk Musick Czech Republic

Magick Disk Musick [online store & record label] * #alternative / #hardcore / #metal * #vinyl #fucking #rules

contact / help

Contact Magick Disk Musick

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like Magick Disk Musick, you may also like: