We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

BRAUNCHOLDA "St​í​nohrad" [FULL ALBUM, 2020]

by Magick Disk Musick

/
1.
Konce lan 02:01
jak lidské maso krásně spíná ve svazky pevné otáčí to, co dřív byla pouhá hlína jak námi vše je bohatší jak námi všechno kyne, tyje červi a svinstvo podzemní jak naše tlení ocení chce se mi zařvat carpe diem – v hrdle vše zavře nesouhlasem oprátka ticha splyne s hlasem člověk, Bůh – řeka, oceán? vždyť jsme jen slizké konce lan orvané prackou ohyzdnou které je třeba odříznout
2.
Vítáme Vás v kulturním domě na malém festivalu k pozdvihnutí ducha kultury, jelikož ta upadá a proto radujme se, jak mládež naše skvělá jest. Rodiče veselí se a aktivně sledují, jak špunti divoce na pódiu paří. Je to dobré pro vývoj ducha jedince a v naší vesničce kultuře se daří. Krásná to vystoupení našich dcer a synů, na to nezapomenu, dokud nezhynu. Zakládat kapely a divadla to je přece boží a brouzdaliště musí počkat. Grindcorové masakryště je lepší než brouzdaliště.
3.
Stínohrad 02:38
stín stíná stín, s ním němé sněmy síní již týden v larvách křísí vodu lojem klec drzých věčen vězní v dnešní pojem a lační krve chlemtají žár zimy hrad světlý bytím okorává v stíny a žravou září zítřka nenapojen dnem křiví v suť a krášlí vyšším hnojem vně střídá příchod, odchod od zeminy se svatým svícnem sesypaně stíní suť svátou z těžkých stok sví serafíni tím těsnají stín odvráceně přímý se svatým svícnem sesypaně stíní hrad světlý bytím okorává v stíny stín stíná stín, s ním němé sněmy síní
4.
„kolikrát týdně máte déja-vu?“ – asi tak jednou nebo pětsettisíckrát ten chlad, když jako uhlík řeřavý na sněhu peřin nutí se vysvlíkat „a nádor, pane, ten to tedy není“ prý ani sebemenší náznak cysty zas jsem si vymýšlel? (jsem průhledný jak skleník) – a jste si, Bílí lidé, zcela jisti? má nemoc není ani hodna léčby a smrtí neskončí… ech, sakra, kéž by! čím jiným nežli nemocí je život? a čím jiným je smrt než vyléčením!? „pojď, odvezeme bláznivého Ondru do manického Ráje hypochondrů
5.
Soběsmrt 02:50
má krev se vzpírá započít svůj oběh žilami těla, jež je hrobem mysli a tělo tiše leží ve svém hrobě jímž mysl je, a nepřijímá kyslík jen jednou vstalo k exhumaci koster jimž přežívání v smrti závidělo a vešlo v chromý, vymodlený kostel zpět v rozklad zaživa, zpět v bohapusté tělo má krev je šlechtou těla, neboť může z něj uniknout, když protrhá se kůže – však kdo by páral jediný svůj hábit? má mysl v hnůj se mění, sama hnojem a smysl mého těla tak je zdvojen: již nejen zemřít, ale také zabít
6.
z prachu v hlínu vpít se dech je dechem mým a dech jsou mé plíce plíce – tělo, dým a kým oslepím se? tebou, Pane, slepnu ty mi stáhneš límce až mi přetneš tepnu pár ran jak Job már lán a hrob
7.
ěščřžýáíé
8.
Thanatorium 02:36
krev byla hnědá, jak když kvete vlčí mák a pak shnije; z Lethe nad nocí k ránu jako by od břehu táhlo na hroby a je to slzou že teď pláčem? nebo jen echo staroby haluzkou oliv chcíplé ptáče na mísu úmluv nazdobí? klepeme kosy k řezu stéblem živí se v mrtvé neprobudí (vždyť co je pouhé žebro hrudi?) kdosi nám vtiskl v čelo emblém kosa je lebkou zklepaná hlava? toť oblý trepanát
9.
zpěvy hry (slyším ji za vzdechy mály slov ukryté v tišiny) v níž se zlo zahryzlo hravý zpěv (slyším jej v hřbitovních tryznách) v mapách těl vyšije směr (ač se vyzná ta ona bez něho) do hloubky vězně hor rovinou prokopou (ticho se spouští v pláč Bůh spláče potopou –) a hra se odštípla
10.
U křížku 01:08
ke křížku, ve stín odvěký schoulil se větřík od řeky jak jindy pozdě, letos brzy vysouší mně i Kristu slzy
11.
Nad mrtvými 02:54
smrt svítí mnou; smrt svítí vším co pod svým tělem vláčí stín a přiznat ji, skrýt tělo ve tmě však ztratit stín; dni, nocí veď mě k mým hodinám, těm slunečním jež na rafiích nesou stín pak její kroky na mých schodech mi dojdou mezi živé pro dech a zeptám se, s kým odcházíme když světlo ohřívá se stínem a její přízrak odpoví mi ať zavřu hroby nad mrtvými
12.
HeLa Hell 02:55
Lidská tkáni! Lidská tkáni! Chci Lorettu Pleasant Chci Lorettu Pleasant její ňadra, klín její zhoubné děložní hrdlo Chci pani Příjemnou mažu si ji večer na obličej v testované kosmetice Chci Henriettu Lacks co jí nic nechybí už mi příjemně stojí zatímco její kousek tu tak nějak přebývá Henrietta Lacks love Henrietta Lacks love Henrietta love po svý smrti nejvíc nesmrtelná je každá její zvrhlá buňka Lidská tkáni! s buňkou Henrietty Lacks se podíváš do celýho světa podíváš se do vesmíru na oběžný dráze pobudeš od roku padesát do roku třitisícepět a nikdo tě nezabije a nikdo neposílí Množ se, přijď a hoď se, lidská tkáni! Lidská tkáni! I k tobě jednou přijde Otto Gey nakultivuje tvoje hrdlo, hej hrdlo, co se zvrhlo budeš přesně tak nesmrtelná jaks nikdy nechtěla Lidská tkáni! přežij stavy tíže protože na ty beztížné jsi příliš vytrvalá jsi buněčná kultura, která být nechtěla Jsi HeLa, jsi hell HeLa hell

about

BRAUNCHOLDA: Grindcorové masakryště.

Cholda (FDK) a Braun (PLOY) dali hlavy a příjmení dohromady a svět grindcoru tak nyní rozpoutává nový rituální tanec, v němž semele vše; i co se semlít zdánlivě nedá.

Ladies and freaks, tohle je alternativní grind variabilní jak symbol, ovšem pokud platby, tak za odlišnost; tedy čekejte všechno, co jste kdy v tomhle žánru slyšeli, a dostanete mnohem více.

Debutové album "Stínohrad" je instrumentálně zdatné, čerstvé a natlakované pak jako parta pokoronavirových pijáků lačně obléhající právě naražený sud.

V českých textech se rozhodně neřeší domnělé mantinely žánru: jsou ulítlé jak mládí, stejně tak jako vzápětí tryskají odérem nasbíraných životních zkušeností orámovaných hlubokým básnickým rozhledem – stále rebelujícím a drtícím jakékoliv konvence, které jsou trvale namířené na (uměleckou) svobodu.

Dvanácti skladbové album vychází sekundárně jako digitál na síti sítí a všech jejích obskurních zákoutích, primárně ovšem jako klasická černá gramodeska (limitovaná 100 ručně číslovanými kusy) a dále netradiční červená a zelená magnetofonová kazeta (vůbec první ve vydavatelské éře Magick Disk Musick).

Seš skutečnej grind core freak nezašpuntovanej v láhvi vlastního sebeklamu?! A nebojíš se ani žesťů? Tak schválně!

Titul: BRAUNCHOLDA "Stínohrad"
Vydavatel: Magick Disk Musick
Datum vydání: pátek 13. listopadu 2020
Žánr: alternativní grind core
Typ hudebního nosiče, katalogové číslo: LP, MC, MDM-XXVII


---ENG---


BRAUNCHOLDA: Grind core massacre pit.

Cholda (FDK) and Braun (PLOY) put their heads and surnames together to unleash a brand new ritual dance, mashing up everything (even the unmashable).

Ladies and freaks, this is alternative grind as variable as a symbol. Await anything you have heard in this genre so far, but you are going to get much more.

The debut album "Stínohrad" is instrumentally strong, fresh and steaming as a gang of post-coronavirus drinkers striving for a freshly jammed keg.

The Czech lyrics (borrowed from two Czech prominent poets) reach beyond typical genre limits: they are as crazy as youth at times, springing with life experience elsewhere, infringed with a deep poetic insight – always rebellious and crushing conventions – aimed at artistic freedom.

The twelve-song album release includes a digital version (which can be traced in the darkest corners of the Internet). Primarily though, it comes out as a black vinyl (100 pieces numbered in hand). And as a cassette (in red and green) for the first time in the labels Magick Disk Musick history.

Are you a true grind core freak unrestrained by self-deceit?! Aren't you scared of brass? Let's see!

Title: BRAUNCHOLDA "Stínohrad"
Label: Magick Disk Musick
Release date: Fri13th November 2020
Genre: alternative grind core
Medium, catalogue No.: LP, MC, MDM-XXVII

credits

released November 13, 2020

license

all rights reserved

tags

about

Magick Disk Musick Czech Republic

Magick Disk Musick [online store & record label] * #alternative / #hardcore / #metal * #vinyl #fucking #rules

contact / help

Contact Magick Disk Musick

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account