We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

ASMODEUS - Oko Horovo [digipack, LP 2017​/​2019]

by Magick Disk Musick

/
1.
Má černou krev – nervy ze železa A místo srdce jenom střepy skla Má dlouhý vous – oči hrdlořeza A z tlamy žluč právě vytryskla …jak míza… …jak míza… Dříve než noc - dopíše svůj opus Zavřete brány svých domovů Zjeví se Drak – Homo Lycanthropus To jeho smečka je dnes na lovu Cestou k vyšší rase… cestou k bezmoci Váš vzdor zamítá se… jste jen otroci …Den Soudný… …se blíží… Už vidím lesk věží z Babylonu To je můj dům – nedobytný hrad Kovový úd tře se o Madonu Tam kde byl chrám – stojí zikkurat Když se kácí lesy… třísky lítají Mincí hodíme si… pěkně potají Den, kdy síla hrubá – střídá bezvládí Prince Šavlozuba – na trůn dosadí …je králem… …už vládne… …je králem… …je králem…
2.
Oko Horovo 02:45
Trubci Vždy podřazení jsou – trubci Co věčně stavějí úly Kde oplodňují svou Matku ostošest… Známy Jsou obětní velechrámy Z mlhy, vody a žuly Pod nebem plným horkých megahvězd… Tvou - Tvář ruka znovu nahmatá Tmou - Teď Rodíš Síly Tvořivé Tvůj - Hlas nutí polozvířata Dál - Stavět jen hrobky pro živé Očím Díky Horovým očím Zítra do snu ti vkročím Jak tichá vlna, černá kočka, černý pes… Světlem Oslepujícím světlem Ozářím vlastní Betlém Žádná spása, jen otroci a velekněz… Tvůj - Bič syčí jako agama Má - Zas plazí jazyk trojklaný Tvůj - Chrám roste dál pod rukama Chrám - Mocný a nebem spoutaný Tupci Ti věčně poslušní – tupci Švábi, jepice, trubci Každý má v ruce palmovou ratolest Z riffů Zbyl jen pláč bájných gryfů A smrtka dál z hieroglyfů Je zmatená a stejně kašle na bolest Trubci Vždy podřazení jsou!!!
3.
Vůně sladká jen Pach noci proudí prostorem Je čas, kdy vlci útočí Kdy strach ti vstoupí do očí Vůně sladká jen Zas toužíš býti netvorem Zvonem, když celou odbijí Probudit v sobě bestii Pátráš pamětí Kdys ještě jednou naposled Cítil se skoro člověkem Bylo to v čase pravěkém Měníš se dál před očima… jak svět Ten zemský ráj… to vskutku… na pohled Stříbrem Hvězd, co svítí Ti přímo do klece Nebeská sekrece Jak se ti líbí? S křídly, Co darují ti Jak žába skřehotáš Že je to sabotáž Jak se ti líbí??? Dál – jdou minuty Struny jsou stále napnuty Až prázdno zbude na světě Na opuštěné planetě Dál – chceš nad ránem Vyletět s černým havranem Zazpívat tomu, kdo dá víc Nad mořem plným pijavic Střídáš – podoby Už cítíš závan hniloby Co ještě přijde po lepře Kdo vzbudí tě a podepře Měníš se dál… před očima… jak svět Toť zemský ráj… vskutku… na pohled Z křídel Už krev ti stéká Tma kreslí do vzduchu Opilou ropuchu Jak se ti líbí? Z křídel Tě půlnoc svléká Podivnou formulí Tvé srdce rozpůlí Jak se ti líbí???
4.
Parazit 03:15
Černá hlína v ní text manuskriptů Symbol zla se lidským očím skryl Hrdý Egypt nad sebou zavřel kryptu Zdi se hroutí, v noci hoří Nil Magna Satanae in ex-Manuscripta Divné zvony začnou krajem znít Armády se valí dál do Egypta A v jejich čele tichý - parazit Můj hlas… pohřební Můj hlas… do noci zní Je jak Sfinga, bílý krk, hlava zmije Vlčí ocas, těžká křídla můr Bubny zní, posvátná arytmie Na trůn sedá první z kreatur Nekropole spí jak háj z eukalyptů Temné zraky měří lidský svět Chtěl bych svoje ústa zavřít jak tu kryptu Jazyk si vytrhnout a pozřít jed Z bludiště cestu dál si hledám A Ariadné váže tenkou nit Tma se mění opodál v lidojeda A na trůnu usedá parazit Můj hlas… pohřební Můj hlas… teď v hlavě zní Můj hlas… sebeklam Je čas… k proměnám Můj hlas… jak proudy řek Je čas… pro Nový Věk
5.
Když kobry lezou ze svých hnízd Jak běhny kůži svlékají A do rytmu se kývají Kdo včera stvořil tento svět Zná protijed Chceš z Knihy Mrtvých číst Sepsal ji Antikrist Jazykem krvavým Tak prastarým Chceš z Knihy Mrtvých číst Chceš vypít ji a sníst Chceš do rukou ji brát A roztrhat Zní… ámen Všechno už dokonáno jest O mrtvé vždy se postará A vzkřísí ze tmy Lazara Zní… ámen Jak útěcha i jako trest Uvěří aspoň ti, kteří naposled spolu večeří? Možná, že čeká na mě ráj Prázdno a ticho zdí Neznámých souhvězdí A Věčný Život též Lež jako věž Když čeká na mě ráj Tak číše po okraj A talíř laskomin A ženský klín Buď oni… nebo my Až do bezvědomí Kdo uzly života Nám rozmotá?! Zní… ámen Pak tvoje touha bude mou A krev se valí z aorty Jsem tvoje ústa… tvoje rty Zní… ámen Možná, že cejch mi odejmou A z Prvních budou Poslední Než Soudný den se rozední
6.
Je to jak orkán Výkřik diastoly Zazněl Nekropolí Je to jak orkán Úder rozvodněný Do buněčné stěny Tam v horách větrných Za stíny zátarasů Leží Hrobky Času Za třicet stříbrných Strčíš ho do matky jak hlavu do oprátky… Soukromá Sodoma Šest sálů peklo má Každý dle chuti své… Jen jeden nahmatá Na dlani stigmata ty rány bohulibé… Rezavá pouta Mastná, křivá huba Ocas Belzebuba Kohouta spoutá Tkáň jak papír trhá Šestkrát zakokrhá Světlo se rozlomí Jak tiché atomy pak shoří jako vích… Náměstí Sodomy Krev crčí na domy Občanů spravedlivých Ta krása Když ruka má bourá Vaše domečky z karet… Ta krása Když noc je má coura A vaše krev je perlivý claret… Chrám… svůj otvírám… Jen vstupte a radujte se…. Je to jak orkán Žluté, husté sliny Ocel kovadliny Je to jak orkán Těžká, černá pera Přízrak Lucifera Tam v tělech chatrných Hrabou se lapiduši Pastva pro mou duši Třicet je stříbrných Stojí za starou belu Cestou do bordelu…
7.
Zázrak početí Něžné dítě za sklem v schráně bílé Pláč a dojetí Tvář má ušlechtile krásnou Ptám se, co je ti Všichni mlčí v dojmech z této chvíle Přejdou staletí A pak všechna světla zhasnou… Můžeš tisíckrát proměnit brak… … na zázrak! Něco zastíní den jako mrak… … jeho zrak!! Žádná kopie Žádný opis díla z plagiátů Vůdce legie Centurion v branách Říma Víckrát ožije Šestkrát objeví se v čele státu Tvář svou zakryje Dlaní, v které kopí třímá… Noc je blízko a nízký je tlak… … jeho zrak!! Může číst jeho číslo a znak… … naopak!!! Dítě pije Z galaxie Svět se točí Jako včera… Matkou je Noc ta Hydra, která Milenců pár už prostřídala a dítě saje V pomalém rytmu dál… Vstoupil řezem císařů Jak anděl Nezvaný Co vzpomíná A cítí Drak spí v záři atomů A svítí V pomalém rytmu dál…
8.
Midas 03:02
Korunní sál kde Midas je král Frygia Rex Midas je král Co Satyr mu dal Je lepší než sex Ten dar je zlato, cos nevytěžil Mé prsty dotknou se srdce a žil A co roztaje – nezkamení Jiné cesty není Midas je král To, co si přál Je podivný dar Jen bolest a žal Jen bahno a kal A prstenů pár Nastala noc – chvíle pro dilema Kdo chce moc, ten nikdy nic už nemá Na flétnu zahraje lstivý Bůh Pan A pak je ukřižován Slunce a stín Šat nevěstin Jen rubíny, jaspis a turmalín Když ruka tvá Se dotýká Vše v drahý kámen se promění… Slunce a stín Zlato a cín I světlo je náhle kovové Slunce a stín A proudy vín Ta rudá krev z rozvalin… Nastala noc – chvíle pro dilema Kdo chce moc, ten nikdy nic už nemá Na vlastním loži se zlata jak pán A pak je ukřižován…
9.
Tam v ruinách spí veleměsto Ur Kde studny hloubil Abrahám Kde ďábel z prsů vypije Poslední kapku krve… Mrtvá je prehistorie Všechno co bylo – odvolám Legie věčně spící Proměním v holubici A z ohně mráz… obejme nás Tam šelma dravá… z popela vstává Tam v ruinách Spí veleměsto Ur Kde sochy z bronzu ožijí Kde moře hradby přelije A záblesk všechno zničí… U břehů Alexandrie Tisíce krematorií Navzdory expertíze Je to jen těžká vize?! Tam vládne Štír… plevel a pýr Mrtvým je náhle blaze… nastal Čas Metastáze Nad obzor černé díry Sedá si na svůj piedestal Před ním jen prázdná prostora Všechny už dávno potrestal Tam v ruinách Spí veleměsto Ur To hnízdo slepých ještěrů Kde minuta je tisíc let Kde čas je mrtvá váha Kde je tak lehké zešílet Za zvuků tupých úderů Kde v přítmí sakristie Podivné srdce bije Kde bydlel Štír… plevel a pýr Píseň o věčné zkáze… nastal Čas Metastáze V propastech horkých moří Skrývá se chladná entita Embryo v ní se tvoří Jak černá růže rozvitá Milion let se plazí Po stěnách prázdných svatyní Kam nikdo nepřichází S dary pro slepou věštkyni
10.
Ani mříže z platiny Neudrží virus Jedovaté toxiny Nesmrtelný virus Ani lasery fotonů Titanové spoje Sarkofágy z betonu Ani žádné stroje Na lidský život Už není lék Na černý příval Tvých myšlenek Ani pláty z oceli Ani mrtvá hlína Ani liják kyselý Ani žíravina Ani hrobky zalité V srdci němé skály Ani šelmy psovité Ani rituály Na lidský život Už není lék Je jako bouře A proudy řek Je jako chmýří i kamení Vzduchem se šíří Zakoření Někdo mu žehná, jiný před ním varuje V růžových barvách dál se maluje On je však černý – rty má prašivé Tak jako vody v stokách Ninive Jak malárie Jako choroba Je nakažlivý Pro nás… pro oba Jak baktérie Na pipetách Kape z něj olej Mazlavý strach Někdo mu žehná, jiný před ním varuje Někdo ho zkoumá a divně tvaruje On je však černý – sny má děsivé Tak jako vody v stokách Ninive TRUX… EST!!! TRUX… EST!!! Život je boží protekcí Choroboplodnou infekcí Křič pánubohu do oken Že je to jed a patogen Armáda stínů Už vstává Z popela Fénix Už vstává Spasitel z mrtvých Už vstává!!!

about

ASMODEUS: Metalový orloj objevený pod písečnou dunou.

Další koncepční album Asmodea se bude jmenovat „D.N.O.“ a vyjde v roce 2020, před ním však přijměte aktuální řadové CD „Oko Horovo“, které vyšlo právě teď - 1. 4. 2017!

8. řadová deska klatovské thrash, heavy či prog - metalové kapely vznikla vlastně úplnou náhodou, mimo jakékoliv plánování, kterým je perfekcionista, zpěvák, kytarista a jediný z původních členů příští rok třicetileté kapely Miloš Bešta, pověstný. Tohle nekoncertní album vzniklo mimo jakékoliv dosavadní standardy kapely, spontánně, úplně opačnou cestou než předchozí desky, a potenciál má naprosto srovnatelně vysoký.

Umění napsat neprvoplánově hit, prostě mít to v sobě bez ohledu na okolnosti. Deska na tajný klíč vznikala pouhé 4 měsíce od startu z nuly po cíl v nekonečnu; všechno přitom bylo uvolněné, a přesto dotažené jak mechanismus orloje. Metalového orloje ve smyslu stáří kapely versus fascinací a úchvatností jejího nestárnoucího a stále aktuálního chodu.

Na albu, které vychází jako luxusní osmi panelový digipack dovedený do všech současných grafických a technologických možností, se nachází 10 nových skladeb, které obdivuhodně gradují od prvního tónu úvodní, do posledního tónu závěrečné skladby. Vydavatelský label garantuje vrácení peněz, pokud byste si CD nepustili více než jednou - není to totiž možné.

O textovou stránku se skvělými českými, vpravdě a bez nadsázky takřka básnickými obraty, zasadil Jan Petričko, který podnikl tradičně mistrnou sondu - nyní do tajemných, mystických témat prehistorie s přesahem na mocnou egyptskou civilizaci, biblické příběhy, lovecraftovský horor, sepětí planetárních civilizací s jinými entitami; a konečně příchod Satana.

O obal se postaral malíř Radovan Hrabý, se kterým kapela spolupracuje od minulého alba „Past na Davida Kleinera“ a kterému se opět nadmíru podařilo doprovodit celé album po jakkoliv neoddělitelné vizuální stránce.

Album „Oko Horovo“ nahrála stejná sestava jako předchozí výše zmíněný opus, tedy kromě předáka Miloše Bešty za mikrofonem a kytarou na stříbřitém disku potkáte Romana Houšku za bicí baterií, Dalibora Hiriče za napumpovanou basou a Františka Knetla za kytarou kouzlící čarodějné vyhrávky, které posunují kolektivní kovové dílo až do metalových nebes.

Digipack CD pořídíte za 250 Korun na virtuální adrese www.madmusick.cz, kde lze lehce vyhledat i několik ještě dostupných předchozích titulů kapely a mnoho dalšího.

Berry [Magick Disk Musick, online store & record label]
www.madmusick.cz
www.asmodeus.info

Titul: ASMODEUS "Oko Horovo"
Vydavatel: Magick Disk Musick
Datum vydání: 1. dubna 2017
Žánr: Thrash Metal, Heavy Metal, Prog Rock
Typ hudebního nosiče, katalogové číslo: digipack CD, MDM-XVI

credits

released April 1, 2017

license

all rights reserved

tags

about

Magick Disk Musick Czech Republic

Magick Disk Musick [online store & record label] * #alternative / #hardcore / #metal * #vinyl #fucking #rules

contact / help

Contact Magick Disk Musick

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like Magick Disk Musick, you may also like: